Gracze »chochla
chochla
dywizja Octavia, miejsce 21
dywizja Geon, miejsce 1
dywizja Crag Hack, miejsce 6
2020-09-07 / 2020-09-20 2020-09-21 / 2020-10-04 2020-10-05 / 2020-10-18 2020-10-19 / 2020-11-01 2020-11-02 / 2020-11-22 2020-11-16 / 2020-11-29 2020-11-30 / 2020-12-13 2020-12-14 / 2021-01-03 2021-01-04 / 2021-01-17 2021-01-18 / 2021-01-31 2021-02-01 / 2021-02-14 2021-02-15 / 2021-02-28 2021-03-01 / 2021-03-14 2021-03-01 / 2021-03-28
chochla vs. Xeno[CV]
6lm10a
-1300
WnuCzek vs. chochla
--Szablon--
0

!

chochla vs. Radianer
mt_mp
-1600
chochla vs. MrBaII
--Szablon--
0

!

Hakate1337 vs. chochla
--Szablon--
0

!

chochla vs. Valerin Bizonov
6lm10a
2600
Rosaki vs. chochla
h3dm1
1400
chochla vs. January
h3dm1
-800
chochla vs. Herosolo
h3dm1
900
smok_ vs. chochla
mt_mp
-1000
Matrido vs. chochla
6lm10a
-700
chochla vs. Jajko
mt_fw
-4000
Antyintel vs. chochla
6lm10a
3200
Brak spotkania
2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29 2021-03-22 / 2021-04-29
Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania Brak spotkania VDamianV vs. chochla
--Szablon--
0

!

2021-05-17 / 2021-05-30 2021-05-31 / 2021-06-13 2021-06-14 / 2021-06-27 2021-06-28 / 2021-07-11 2021-07-12 / 2021-07-25 2021-07-26 / 2021-08-08 2021-08-09 / 2021-08-22 2021-08-23 / 2021-09-05 2021-09-06 / 2021-09-19 2021-09-20 / 2021-10-03 2021-10-04 / 2021-10-17
Podejrzanyy vs. chochla
h3dm1
-900
chochla vs. Zenon_Smerf
mt_andromeda
-1000
Barbarez vs. chochla chochla vs. JaceQ91 miodzislaw vs. chochla
h3dm1
800
chochla vs. smok_
6lm10a
4000
BielikBazuka vs. chochla chochla vs. Xeno[CV]
nostalgia
-2500
chochla vs. Grom Hellscream Blackyyo vs. chochla
h3dm1
-400
chochla vs. MM14
6lm10a
3000